موسسه زبان امید به کمپین در خانه بمانیم پیوست.

موسسه زبان امید به کمپین در خانه بمانیم پیوست.

موسسه زبان امید به کمپین در خانه بمانیم پیوست.

1398/12/10 0

ما به منظور حفظ سلامتی زبان آموزان و پرسنل موسسه تا اطلاع ثانوی تعطیل و در خانه می مانیم

موسسه زبان امید به کمپین درخانه بمانیم پیوست.
ما به منظور حفظ سلامتی زبان آموزان و پرسنل موسسه تا اطلاع ثانوی تعطیل و در خانه می مانیم.
همراهان گرامی شما را به این کمپین دعوت می کنیم.
موسسه زبان امید

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر